QSN - Quality Systems Network Ltd  

Quality Systems Network Ltd

Tietojärjestelmä ketterästi verkostosta

      Parempaa laatua halvemmalla

              Voit ostaa vaativiakin järjestelmiä pieniltä ohjelmistotaloilta

Quality Systems Network

Eroon turhista ennakkokäsityksistä

Analysoimme tietojärjestelmätarpeesi

Tietojärjestelmän hankinta on monimutkaista. Hankinnassa täytyy ymmärtää sekä liiketoiminnallisia prosesseja että vaihtoehtoisia tietojärjestelmän toteutustapoja ja arkkitehtuureita. Tavoitteiden ja hyötyjen tulee olla tiedostettuja ja kirjattuja, jotta ne ohjaavat toteutusprosessia ja mahdollistavat myös lopputulosten onnistumisen arvioinnin. Tarpeet on osattava kuvata jokaiselle osapuolelle ymmärrettävällä tavalla. On vertailtava vaihtoehtoisia hankintastrategioita ja valittava tarpeisiin ja tilanteisiin parhaiten soveltuva menettelytapa. Ennen toteutusta on arvioitava liiketoimintallisten prosessien tila ja tavoitteelliset muutossuunnat.  
Toteutusprosessin peruslinjan valinta on keskeinen kysymys. Joissain projekteissa tavoitteet ja toiminnalliset vaatimukset on määriteltävä erittäin tarkasti etukäteen, jotta kriittiset toimintaprosessit eivät vaarannu. Toisissa projekteissa voidaan edetä ketterämmmin, jolloin lähtökohtana on tulevaisuuden visio, jota kohti kuljetaan prototyyppien ja kokeilujen kautta.

Etsimme parhaat toteuttajat pienistä ohjelmistoyrityksistä

Pienistä ohjelmistoyrityksistä voidaan löytää aitoa yrittäjyyttä, rautaista ammattitaitoa ja kunnianhimoisia osaajia. Vaatii kuitenkin asiantuntemusta osata erottaa milloin sliipatun fasaadin takana ei olekaan todellista osaamista tai milloin huippuosaaminen löytyykin näkymättömästä "autotallitoimistosta". On tunnettava myös yrittäjien toimintavat ja tiedettävä millaisella prosessilla kutakin asiantuntijaa on ohjattava, jotta paras lopputulos saavutetaan.
 
Etsimme toteutusryhmän vaihtoehtoisten toteuttajien joukosta. Tilaajalla on aina mahdollisuus vaihtaa toteuttajia, mikäli prosessi ei etene tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Prosessissa edetään aina tavalla, joka ei johda umpiperiin. Kunkin toteuttajan kanssa tehdään selkeät sopimukset, jotka mahdollistavat kuitenkin prosessin aikaisen joustamisen.
 

Ohjaamme toteutusprosessin

Toteutus tehdään aina vaiheina, joka mahdollistaa kokonaisaikataulun seuraamisen ja suunnan vaihdon, jos kaikki ei mene odotusten mukaan. Vaiheille asetetaan realistiset ja selkeät tavoitteet, jotka kaikki osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät. Jos toteutus ei etene suunnitellusti, prosessiin puututaan ja tarvittaessa vaihdetaan tekijöitä.
 
Totetuksen peruslinjasta riippumatta eteneminen on aina syytä tehdä tiiviinä "rysäyksinä", joissa sekä tilaajan että toimittajien resurssit keskittyvät yhteisen tavoitteen saavuttamiseen niin että toteuttajien, käyttäjien ja
prosessin ohjaajien välitön ja nopea kommunikointi on mahdollista.
 
Otamme aina myös kokonaisvastuun toimituksen onnistumisesta.

Takaamme hyvän laatutason

Hyvä laatutaso taataan läpinäkyvällä prosessilla, jossa kaikki osapuolet tietävät tavoitteet ja tilanteen. Toinen tärkeä tekijä on sellaiset sopimukset, joissa on sekä selkeät tavoitteet ja mahdollisuus aina myös vaihtaa toteuttajaa, mikäli lopputulosten saavuttaminen vaarantuu.
 
Prosessissa edetään aina sellaisella vaiheistuksella, jossa jokaisessa vaiheessa saavutetaan selkeät hyödyt, jotta tehty työ ei mene hukkaan.
 
Tärkeitä laadun takeita prosessin aikana ovat

Tuloksena toimiva ja edullinen järjestelmä

Verkoston avulla toteutettu järjestelmähankinta mahdollistaa parhaiden resurssien kiinnittämisen projektin toteuttamiseen. Järjestelmän toteuttamiseen saadaan motivoituneet tekijät. Sinun projektisi voi olla isolle yritykselle toisarvoinen projekti, jonka onnistumiseen tai epäonnistumiseen ei tarvitse kiinnittää turhan paljoa huomiota. Sen sijaan pienelle softayritykselle se voi olla todellinen haaste, johon paneudutaan parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Opimme kokemuksista

Seuraamme jokaisen projektin onnistumista sekä yhteisissä arviointitilaisuuksissa, henkilökohtaisissa neuvotteluissa ja arviointilomakkeiden avulla. Sen kautta saamme tietoa vaihtoehtoisten työtapojen ja tekijöiden onnistumisesta erilaisissa tehtävissä. Tämän perusteella voimme uusiin projekteihin valita aina parempia menetelmiä ja parempia tekijöitä.

Tavoitteena huippulaadukas ohjelmistojen toteutusprosessin

Pyrimme siihen, että vuoteen 2020 mennessä olemme tunnustetusti laadukkain tietojärjestelmien toteutusorganisaatio.
 

Ostatko varmuuden vuoksi mahdollisimman isolta ohjelmistotalolta?

Kun on kysymys tärkeistä järjestelmistä, usein ajatellaan, että tehtävään pitää valita mahdollisimma iso toteuttaja, jolla on sekä kokemusta että resursseja hankkeen toteuttamiseen. Usein esitellyt merkittävät referenssit on kuitenkin voinut toteuttaa porukka, joka ei ole enää pitkään aikaan ollut käytettävissä sinun projektiisi. Saatat saada huippuasiantuntijoiden sijaan koulun penkiltä tulleita noviiseja. Useissa isoissakin taloissa, ydintiimit ovat tosi pieniä ja herkkiä muutoksille.
 
Quality Systems Network etsii toteuttajat ohjelmistotaloista, joissa on todellista osaamista, aitoa motivaatiota ja kiinnostusta sinun järjestelmäsi rakentamiseen.
 
Kokonaisuutena Quality Systems Netwok on suuri joukko osaavia, pitkän kokemuksen ammattilaisia, vaikka he toimivatkin useissa pienissä yrityksissä.

Haluatko yhden toimittajan, joka tekee kaiken?

Usein halutaan vaativan järjestelmän toimittajaksi yksi talo, joka tekee kaiken. Pelätään sitä, että ongelmien esiintyessä kukin pesee kätensä ja toteaa että "ei kuulu minulle".
 
Quality Systems Network toimintaprosessilla varmistetaan, että jokainen osapuoli paneutuu myös rajapintakysymyksiin aidolla mielenkiinnolla. Jokainen osapuoli tietää, että jos kokonaisuus ei toimi, kaikki kantavat sen seuraukset.

Quality Systems Network toimintamallissa yksittäisen osan toimittaja voidaan vaihtaa, jos tulos ei vastaa tilaajan odotuksia. Se että sinulla on useita vaihtoehtoisia toimittajia, tekee järjestelmän turvallisemmaksi.


Quality Systems Netowork Ltd
Salparinteentie 1
47710 JAALA
hannu.puhakka@qsn.fi
+358 40 59 68 159